סדנת תרבות בין תרבויות

סדנה: מאתנוצנטריות לרב תרבותיות

מטרת הסדנה: ליצור סביבה חינוכית, שיהיה בה ביטוי לכל הזהויות וסגנונות החיים השונים של הילדים בחברה הישראלית, באופן המכבד כל שונה כשווה. מן ההצגה לומדים שכולנו גם דומים זה לזה וגם שונים זה מזה. ילדים הדומים זה לזה יכולים לאהוב דברים שונים, וילדים השונים זה מזה יכולים למצוא שפה משותפת. הכללות, סטריאוטיפים ודעות קדומות פוגעים ביכולת שלנו להכיר את האחר ואת השונה, וכך אנחנו מפסידים חברים טובים, שיכולים להעשיר אותנו ובעיקר ללמד אותנו שהאחר אינו מפחיד כמו שאנחנו חושבים...

מטרות:

1. לעבור מתפיסת עולם אתנוצנטרית לתפיסת עולם רב-תרבותית. 2. לפתח מודעות לחשיבות של החינוך לרב-תרבותיות.

קהל יעד:

מורים וסטודנטים להוראה

רקע:

1. לעבור מתפיסת עולם אתנוצנטרית לתפיסת עולם רב-תרבותית. 2. לפתח מודעות לחשיבות של החינוך לרב-תרבותיות.
מפגשים בין-תרבותיים הם חלק בלתי נפרד ממהותה של החברה הישראלית. למערכת החינוך יש תפקיד מרכזי ביצירת אקלים של קבלה ושל סובלנות. אל מערכת החינוך מפנים שאלות, שפתרונן מחייב התמודדות רצופה וקשה:
  • כיצד נטפל באלימות ההולכת וגוברת בחברה?
  • כיצד נכשיר את אזרחי המחר להשיל מעליהם דעות קדומות וסטריאוטיפים הרווחים ברחוב הישראלי? כיצד נרכך את האיום הטמון במפגש עם האחר?
  • כיצד נרפא את הצלקות שהותירה מדיניות "כור ההיתוך" בעולים הוותיקים ובילידי הארץ - דור שני ושלישי?
  • כיצד נקנה לאזרחי המחר כלים למצוא שפה משותפת עם תושבי מדינות המזרח התיכון, שגבולותיהן הולכים ונפתחים?
  • איזה תוכן ניצוק במושג "שלום", כך שלא יוותר מושג פלקאטי המוגדר על דרך השלילה כ"מצב של אי-לוחמה"?
  • • מהי הדרך הנכונה להכשיר את חניכי מערכת החינוך לתפקוד יעיל ב"כפר הגלובלי"?

אתנוצנטריות - חד-תרבותיות

הפרט רואה בתרבותו תרבות אוניברסאלית, טובה ונכונה. אין הוא מכיר בקיומם של דפוסים תרבותיים אחרים ושונים.

מפגש בין-תרבותי

מפגש ראשוני נוצר בין פרטים בני תרבויות שונות וזרות.

קונפליקט בין-תרבותי

התנגשות נוצרת בין דפוסי תרבות שונים. המפגש בין שתי תפיסות עולם אתנוצנטריות יוצר קונפליקט וקיטוב בין הצדדים: "אנחנו" לעומת "הם". התגובות לקונפליקט לובשות פנים מגוונות ושונות, כגון: התנגדות, התכחשות לתרבות החדשה, התבדלות, השמצה, התנשאות ואלימות
דילוג לתוכן