Il Direttivo

ועד מנהל בראשית לשלום ישראל

הנהלת בראשית לשלום מורכבת מאנשים שמאמינים בדיאלוג בין שונים, בשינוי חיובי בחברה ובתקווה שיכולה לחולל את השינוי. הם אנשי חזון שתורמים את הרעיונות שלהם, את הידע ואת הניסיון שלהם. חלק מהם התחילו אתנו כי ילדיהם היו בתיאטרון ארקובלנו, חלק מהם הוקסמו מהמופעים של הלהקה או מהאווירה שובת לב ששוררת בין הנערים ומהמסר שהם מצליחים להעביר במופעים של מחול תיאטרון ובסדנאות של חינוך באמצעות האומנויות. מאז הקמת העמותה התחלפו הדמויות המובילות ויושבי הראש וכולם השאירו את החותם שלהם. הנהלה של בראשית באיטליה נולדה בזכות מריאה גרציה בלביאנו, אשת יחסי ציבור שהכירה אותנו באירוע ענק של "לחם השלום" בפיאמונטה, בצפון איטליה. התאהבה ברעיון ושכנעה את עדנה להקים את "ידידי בראשית לשלום" בעיר טורינו עם חברים מכל איטליה.

ועד המנהל "ידידי בראשית לשלום איטליה"

Skip to content